Choď na obsah Choď na menu
 


Deň slovenskej kultúry v Tisovci

17. 2. 2015

Deň slovenskej kultúry a ľudových tradícií v Tisovci

 

 

Tisovec, 14.apríla 2014

 

 

Študenti a pedagógovia Evanjelického bilingválneho gymnázia v Tisovci v pondelok 14. apríla 2014 privítali vo svojich priestoroch lektorov a zručných majstrov remeselníkov, ktorí v rámci výchovnovzdelávacieho procesu bližšie priblížili slovenské ľudové tradície, remeslá a ľudovú slovesnosť, jej stopy a vplyv na umelú literatúru. Cieľom tohto podujatia bolo motivovať študentov k zvýšenému záujmu o svoju históriu, významných dejateľov, tradície a kultúrne dedičstvo vôbec so zreteľom na upevňovanie národnej spolupatričnosti. Matičné podujatie pod pracovným názvom Deň slovenskej kultúry a ľudových tradícií organizoval Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote v spolupráci s pedagogičkou a učiteľkou slovenského jazyka a literatúry na Evanjelickom bilingválnom gymnáziu v Tisovci pani Žanetou Ovčiarikovou a Miestnym odborom Matice slovenskej v Tisovci v zastúpení jej predsedníčkou pani Veronikou Vlčekovou.

Medzi hosťami tohto podujatia, ktorých  na začiatku privítala pani riaditeľka gymnázia Helena Pašiaková a zároveň bližšie ozrejmila aj  úlohu Matice slovenskej v našej kultúre všetkým študentom, boli prednosta Okresného úradu v Rimavskej Sobote pán Pavol Struhár, členka Predsedníctva MS a riaditeľka Domu MS v Rožňave pani Zlatica Halková, člen Dozorného výboru MS pán Martin Gallík, člen Výboru MS pán Matej Lada a v neposlednom rade dlhoročná matičiarka srdcom a dušou pani Mária Halková z Rožňavy, ktorá sa študentom venovala aj v tvorivých dielňach.

Pani učiteľka Ovčiariková pripravila témy prednášok pre študentov maturitných ročníkov, ktorých sa pozvaní lektori odborne a vynikajúco zhostili. Medzi pozvanými lektormi a prednášajúcimi bol prvý podpredseda MS pán Jozef Šimonovič, prednášal tému Ľudová slovesnosť a slovenský realizmus, ďalej odborný pracovník Literárneho ústavu MS pán Milan Gonda prednášal tému Úloha ľudovej slovesnosti v súčasnej literatúre. Pedagogička v Centre voľného času Relax v Rimavskej Sobote, folkloristka a etnologička pani Jaroslava Lajgútová bližšie študentom priblížila Zvyky a tradície nášho regiónu spolu s názornými ukážkami krojov, ktoré nám láskavo zapožičala Požičovňa krojov a kostýmov MS z Martina. Vedúca Turisticko-informačného centra v Rimavskej Sobote, moderátorka, recitátorka a organizátorka literárneho života v meste Rimavská Sobota pani Milana Jutková študentov ľahučko preniesla do detstva veľmi zaujímavou témou Rozprávka a povesť v súčasnej slovenskej literatúre. Na prednáškach sa vystriedalo viacero skupín študentov, takže celé predpoludnie prednášajúci mali čo robiť.

Cieľom druhej časti programu bolo študentom priblížiť tradičné gemerské remeslá s dôrazom na zachovanie ich ľudovoumeleckej čistoty s praktickými ukážkami v tvorivých dielňach - výroba a zdobenie veľkonočných medovníkov s pani Evou Manicovou, výrobky zo šúpolia a slamy s pani Evou Dolinajovou, paličkovanie s pani Karolínou Kriškovou, výroba veľkonočných kraslíc rôznou technikou s pani Annou Svoreňovou, Katarínou Hromaníkovou a s pani Hrončekovou. Pán Jaroslav Zvara spolu so svojimi pomocníkmi Viktóriou Dovalovou, Paulou Vrbinskou, Nikoletou Paľovou, Jánom Belányim a Pavlom Vančíkom tkali na krosnách, plietli tkaničky a košíky. Pri krosnách im úspešne asistovala aj majsterka tohto remesla pani Mária Halková z Rožňavy a pán Martin Gallík z Nižnej Slanej.

O drevorezbe, výrobe bačovského riadu a výrobe píšťaliek, fujár a gájd rozprávali a názorne študentom predviedli ľudoví majstri Milan Stieranka a Milan Katreniak.

Keďže toto podujatie sa uskutočnilo pred veľkonočnými sviatkami, Miestny odbor MS v Tisovci pod umeleckou taktovkou pani Ľubky Sabovej prispel vystúpením Detského folklórneho súboru Čižíček z Tisovca, ktorého základnou ideou je snaženie o zachovanie tradičného ľudového prejavu v jeho tanečno-hudobných podobách. 

Ostáva nám len dúfať, že študenti si naozaj z tohto dňa niečo zapamätali, vzali za svoje, pretože by sme boli veľmi radi, keby sa podujatia takéhoto typu stali na Evanjelickom bilingválnom gymnáziu v Tisovci tradíciou. Najbližšie by sme sa chceli venovať tradičnému vianočnému zvykosloviu pred najkrajšími sviatkami, ktorými sú sviatky vianočné.

 

 

                                                                                                      Ingrid Šulková

                                                                                    riaditeľka Domu MS v Rimavskej Sobote