Choď na obsah Choď na menu
 


Vatra zvrchovanosti 2013

15. 7. 2013

 Vatra zvrchovanosti v Rimavskej Sobote

 Rimavská Sobota, 12. júl 2013

 

                 Vatrou zvrchovanosti na dvore Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote si matičiari, ale aj ich sympatizanti 12. júla  pripomenuli významné udalosti: 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda, 150. výročie založenia Matice slovenskej a 21. výročie  prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993.  

Na počesť prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR sa každoročne stretávajú  občania pri vatrách, ktoré dostali názov „ Vatry zvrchovanosti “. Tieto podujatia nie sú len spomienkou na historické udalosti, ale aj príležitosťou na utužovanie vzťahov medzi ľuďmi.

 Matičiari si pripomenuli 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda, bratov zo Solúna, ktorí prišli na územie  dnešného Slovenska na pozvanie kniežaťa  Rastislava,  ktoré sa  datuje na 5. júla. To, čo vykonali Solúnski bratia, zmenilo život národov vo všetkých krajinách Európy. Aj preto ich pápež Ján Pavol II. vyhlásil 30. decembra 1980 za spolupatrónov starého kontinentu. Svojim učením, ktoré sa neobmedzovalo len na náboženské pole, kládli aj základy novej spoločnosti, spravodlivosti a pokoja, Nebáli sa za tieto zásady bojovať a trpieť. Súsošia sv. Cyrila a Metoda stoja v mnohých mestách a na dedinách na Slovensku, čo svedčí o veľkej úcte a vďake za učenie, písmo a vzdelanie, ktoré priniesli.

Tretím historickým momentom, ktorý si účastníci podujatia pripomenuli, je 150 rokov založenia Matice slovenskej. Matica slovenská určite prežije aj ďalších 150 rokov vďaka ľuďom, ktorí sú ochotní pestovať kultúru, jazyk, tradície a prenášať ich ďalej do života.

Podujatia sa zúčastnili aj hostia, medzi ktorými boli poslanec NR SR a BBSK, primátor Hnúšte Michal Bagačka a poslanec BBSK a primátor Tisovca Peter Mináč, ako aj sponzori, podporujúci aktivity matičiarov.

             Po zapálení vatry a príhovoroch nasledovalo príjemné posedenie pri guľáši za doprovodu harmonikára a spevu prítomných.

 

                                                                                     Mgr. Elena Nebusová

                                                                  predsedníčka MO MS Rimavská Sobota

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Vatra zvrchovanosti 2013