Choď na obsah Choď na menu
 


Timravina studnička - 2013

31. 10. 2013

Timravina studnička - obvodné kolo súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy v Rimavskej Sobote

 

Rimavská Sobota, 30. októbra 2013

 Obvodné kolo literárnej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy v Rimavskej Sobote sa uskutočnilo  29. októbra  2013  v Centre voľného času v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej a Domom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote. Súťažilo 25 interpretov v 3 vekových kategóriách. Súťaž mala oveľa lepšiu umeleckú úroveň, ako tomu bolo po minulé roky, čomu sa tešila aj odborná porota v zložení: Eva Greisigerová, Elena Nebusová a Ingrid Šulková. Do celoslovenského  kola  v Lučenci postúpili víťazi/1. miesto/ z každej vekovej kategórie.

I. vek. kategória:  8 súťažiacich

 

1. miesto: Laura  S e g e d y o v á   - EZŠ Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota

                                                                   postup do celoslovenského kola súťaže

2. miesto: Simona M a k ó o v á      - ZŠ Jesenské

3. miesto: Jakub D r a k                    - ZŠ  P. Dobšinského Rimavská Sobota  

 

II.vek. kategória:  5 súťažiacich

 

1. miesto: Lukáš Mário N o v o t a  - ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa Tisovec

                                                                  postup do celoslovenského kola súťaže

2. miesto: Dominik B e n d o            - ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota

3. miesto: Sára  H l a v á č o v á      - ZŠ Klokočova Hnúšťa

 

III.vek. kategória: 12 súťažiacich

 

1. miesto: Filip  M i h á ľ               - Gymnázium Ivana Kraska Rim. Sobota

                                                             postup do celoslovenského kola súťaže

2. miesto: Natália  Č o n k o v á    - ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota

3. miesto: Miroslav B ú r               - ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa Tisovec

 

Víťazom blahoželáme, postupujúcim želáme veľa úspechov. Celoslovenské kolo súťaže sa uskutoční v Divadle Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci 22. 11. 2013.

   

                                                                                                Ingrid Šulková

                                                                              riaditeľka DMS Rimavská Sobota

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Timravina studnička - 2013