Choď na obsah Choď na menu
 


Spomienková akcia k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda

1. 7. 2013

                     Spomienková akcia

     k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda a 150. výročiu

                                vzniku Matice slovenskej

 

Rimavská Sobota,  26. 6. 2013

 

        V stredu  26. júna sa v Aleji dejateľov  konala spomienková akcia k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda a 150. výročiu vzniku Matice slovenskej. Na podujatí sa  zúčastnili  matičiari, žiaci a študenti stredných škôl.

Cieľom spomienkovej akcie bolo pripomenúť si významné výročia pre slovenský národ a oboznámiť s nimi aj žiakov základných a študentov tunajších stredných škôl. Pripomenuli sme si 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda. Slovanskí vierozvestcovia tvoria v dejinách Slovanov dôležitú kapitolu. Priniesli nové písmo, ktoré je známe ako hlaholika, priniesli novú kultúru, postavenú na duchovných a kresťanských hodnotách.

Účastníci akcie si pripomenuli aj 150. výročie vzniku Matice slovenskej, hovorilo sa o vzniku tejto ustanovizne, jej histórii, rozsiahlej činnosti, ale aj o ťažkých časoch, kedy v roku 1875 uhorská vláda zakázala jej činnosť a o jej znovu oživení.

V kultúrnom programe vystúpil spevácky zbor Bona fide s hymnickými piesňami a s piesňou o sv. Cyrilovi a Metodovi „Oslavujme našich bratov“. Za referát a báseň ďakujeme Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej Sobote.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili akcie aj napriek nepriaznivému počasiu.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Ingrid Šulková                

                                                                                   riaditeľka Domu MS Rim. Sobota