Choď na obsah Choď na menu
 


Pietna spomienka na Ivana Kraska a Lukovišťský maják poézie

20. 3. 2013

                       Lukovišťský maják poézie

 Rimavská Sobota, 18.marca 2013

            Obec Lukovištia je rodiskom i miestom posledného odpočinku básnika, zakladateľa modernej slovenskej poézie a národného umelca, Ivana Kraska, občianskym menom Ing. Jána Bottu. Pri príležitosti 55. výročia úmrtia tohto významného predstaviteľa slovenskej moderny sa  konal pietny akt v jeho rodnej obci Lukovištia a prvý ročník prehliadky básnickej tvorby a umeleckého prednesu študentov stredných škôl a gymnázií okresu Rimavská Sobota, Lučenec a Revúca.

            Pietny akt sa začal v Dome smútku spomienkou na tohto básnika za účasti významných osobností  kultúrneho, spoločenského a politického života. Podujatia sa zúčastnil aj predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, riaditeľka Domu MS v Rimavskej Sobote Ingrid Šulková , poslanec za BBSK Peter Mináč, prednosta Obvodného úradu v Rimavskej Sobote  Pavol Struhár, pracovníci Odboru vzdelávania a kultúry BBSK Anna Ťureková a Peter Černek,  starostovia okolitých obcí, riaditelia a pedagogickí pracovníci stredných škôl a gymnázií a ďalší milí hostia.

            Slávnostné príhovory o živote a diele Ivana Kraska boli spestrené vystúpením mužského speváckeho zboru Daxner z Tisovca. Po ukončení pietneho aktu sa hostia a študenti zúčastnili prehliadky Pamätnej izby Ivana Kraska, kde sa nachádzajú aj jeho rukopisy a osobné predmety. Stála expozícia je zameraná na roky mladosti, štúdií a prác v zahraničí.

            Slávnostný deň pokračoval v kultúrnom dome prehliadkou tvorby a umeleckéhoprednesu študentov zo škôl v tomto regióne - z Rimavskej Soboty, Lučenca, Hnúšte,Tisovca a Revúcej. Konala sa súťažná prezentácia básnickej tvorby mladých talentovaných literátov  pod názvom „Lukovišťský maják poézie“ a prehliadka kultúrnych aktivít mládeže v kategóriách - próza, poézia, výtvarná časť a fotografická časť. Najstarším recitátorom bol Vladimír Rúfus, ktorý recitoval aj na pohrebe Ivana Kraska.

            Napriek neprajnému daždivému počasiu sa tohto pilotného podujatia zúčastnili študenti v hojnom počte, uctili si veľkého básnika a Lukovištia omladli znovu aspoň na jeden deň. Veľká vďaka patrí aj členom MO MS v Lukovištiach, bez ktorých by toto podujatie nebolo možné zorganizovať.

 

                                                                                              Bc.  Ingrid Šulková

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Pietny akt v Lukovištiach