Choď na obsah Choď na menu
 


Mesiac úcty k starším

            Stretnutie matičiarov v Mesiaci úcty k starším

Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote pripravil pre svojich členov stretnutie na 23. októbra 2013 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. V priestoroch Domu Matice slovenskej sa zišli matičiari, ktorí si vypočuli hudobný prednes žiakov ZUŠ - Erika Odlera a Mariána Nosáľa. Hra na harmonike, gitare a pekná ľudová pieseň spríjemnili sviatočnú atmosféru. K prítomným sa prihovorila členka výboru s poďakovaním za prácu, pomoc a rady starších. Máme si vážiť skúsenosti dôchodcov a tešiť sa zo života spolu s nimi. Popriala im pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu a elánu do ďalších rokov. Nech je pre nich jeseň života plná farieb a nech sa tešia úcte a láske nás všetkých.

Tento mesiac sme si pripomenuli aj 125. výročie narodenia spisovateľa a evanjelického farára Martina Rázusa. O jeho živote a tvorbe nás oboznámila ďalšia členka výboru. Diskusia a posedenie sa niesli v príjemnej pohode.

 

 

                                                                                              Mgr. Elena Nebusová

                                                                                  predsedníčka MO MS v Rim.Sobote