Choď na obsah Choď na menu
 


Beseda s predsedom MS a výstavka kraslíc

 

Beseda s predsedom MS a výstavka kraslíc, výšiviek a aranžmánov

Rimavská Sobota, 26. marec 2013

                V Dome Matice slovenskej v Rimavskej Sobote sa dňa 26. marca konala beseda s predsedom Matice slovenskej Ing. Mariánom Tkáčom, PhD. a súčasne si mohli prítomní hostia prezrieť aj výstavku krásnych kraslíc, veľkonočných výšiviek, servítok a aranžmánov.  Cieľom výstavky bolo pripomenúť si tradície, ktoré preberáme od našich rodičov a starých rodičov. Nielen na dedinách, ale aj v mestách je ešte stále mnoho rodín, ktoré sa venujú zdobeniu kraslíc rôznou technikou alebo vytváraniu jarných aranžmánov a výšiviek. Vystavované výšivky vytvorili šikovné ruky členiek Miestneho odboru MS a Klubu dôchodcov, krásne kraslice vytvorila pani Izabela Pappová z Rimavskej Soboty a aranžmány vystavovala kvetinárka Marta Bořutová.

                Tento deň  zavítal do Domu MS v Rimavskej Sobote   predseda Matice slovenskej Ing.Marián Tkáč,PhD. Na besede sa stretol s predsedami miestnych odborov MS, matičiarmi a ich sympatizantmi.  Na stretnutí sa bilancovala činnosť Matice slovenskej, hovorilo sa o pripravovaných podujatiach, úspechoch i problémoch. Kritizoval neustále sa znižujúcu účelovú dotáciu na činnosť, ktorá je v rovnakej výške ako dotácia na reláciu „Nikto nie je dokonalý“. Ďalej informoval o prvej návšteve delegácie na audiencií u pápeža Benedikta XVI. Daroval  mu vlastnoručne vyrobený obraz, na ktorom je pápež pod hradom Devín. Oboznámil prítomných o tom, že v MS Martin sa inšpirovali Rimavskou Sobotou, ktorá má krásnu Alej dejateľov. V Martine pred budovou MS je A. Bernolák a tento roku chcú odhaliť busty Francisciho, Moyzesa, Kuzmányho a súsošie Cyrila a Metoda z dreva a priestranstvo pred budovou pomenovať podľa sv. Cyrila a Metoda.

       Na záver  informoval matičiarov o podujatiach, ktoré sa chystajú. Najväčšou akciou budú oslavy 150. výročia Matice slovenskej v dňoch 2.- 4.augusta v Martine, kde sa uskutoční aj koncert.  Okrem toho 2. augusta pozýva matičiarov do Martina, tam sa bude uvádzať do obehu eurová minca s matičnými symbolmi, ktorá bude platiť v celej Európe. V ten istý deň sa dá do obehu aj poštová známka. Maticu čaká tohto roku aj valné zhromaždenie, ktoré bude 18. až 19. októbra v Martine,“ informoval o pripravovaných aktivitách M. Tkáč a poďakoval prítomným za účast na besede.

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Beseda s predsedom MS a výstavka kraslíc