Choď na obsah Choď na menu
 


Alej dejateľov - stretnutie k významným výročiam dejateľov

                               Alej dejateľov opäť ožila

 Rimavská Sobota,  4. septembra 2013

                        Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom zorganizovali dňa 4. septembra 2013 o 12.30 hod. v Aleji dejateľov stretnutie žiakov, študentov, členov výboru Miestneho odboru Matice slovenskej, matičiarov a obyvateľov, pri príležitosti významných jubileí dejateľov nášho regiónu. Na stretnutí prítomných privítala predsedníčka MO MS  E.  Nebusová.

                        Prvý príspevok a báseň si pripravili žiaci zo Základnej školy P. K.Hostinského k 140. výročiu úmrtia spisovateľa, novinára a redaktora SNN, Petra Kellnera-Hostinského.

                        Ďalší príspevok prečítala študentka SOŠ-obchodu a služieb a bol venovaný Samuelovi Reussovi, ktorý pôsobil ako etnograf, historik a bol členom Učenej spoločnosti malohontskej. Študoval na Gymnáziu v Ožďanoch, Kežmarku a pôsobil ako kaplán v Tisovci a ako farár v Kraskove a Revúcej.

                        Učenej spoločnosti malohontskej bol venovaný ďalší príspevok, ktorej spolu- zakladateľom bol  Ján Feješ - publicista, právnik obdobia osvietenstva a úradník Gemerskej a Malohontskej stolice. Zaujímal sa o spoločenskú problematiku, snažil sa zlepšiť sociálne postavenie ľudu organizovanou výchovou a osvetou v oblasti zdravotníctva.

                        V poslednom príspevku, ktorý prečítal člen výbor I. Hazucha, sme si pripomenuli učiteľa, publicistu a odborného pracovníka Júliusa Bolfíka k jeho 20. výročiu úmrtia. Bol zakladateľ Gemerskej vlastivednej spoločnosti, ktorú viedol 25 rokov, bol jej predsedom a redaktorom revue Obzor Gemera.

                        Žiaci zo Základnej školy, ktorá nesie meno P. K. Hostinského položili kyticu kvetov k jeho buste a na záver zaznela hymnická pieseň „Kto za pravdu horí“.

 

                                                                         Mgr. Elena Nebusová

                                                             predsedníčka MO MS Rimavská Sobota   

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Alej dejateľov